Profil Zadavatele - Úřad městského obvodu Poruba - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60056154
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba (http://www.moporuba.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Veřejné prostranství lokality DUHA v Ostravě - POrubě

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000014
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v souladu s § 94j a násl. Společné územní a stavební řízení, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení, spočívající v projednávání dokumentace pro vydání společného povolení a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání společného povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem o ZVZ.
 • Předpokládaná hodnota
  5 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.5.2018 08:20:59
 • Poslední změna
  6.11.2019 10:33:19, Pavla Pipreková
 • Lhůta pro podání nabídek
  30.5.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Pavla Pipreková, tel: 599480327 , tel2: 606044876 , ppiprekova@moporuba.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27787443 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. CZ 5 320 370,00 Kč s DPH 4 397 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ: 27787443, CZ
 • Nabídková cena
  5 320 370,00 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)